top of page

Politica de confidențialitate

Pentru a vă putea furniza servicii medicale și îngriji sănătatea, ne încredințați datele dvs. personale și alte date care vă pot identifica sau sunt asociate dvs. Luăm în serios responsabilitatea de a proteja și menține confidențialitatea acestora. Politica noastră de confidențialitate stabilește cum și de ce prelucrăm datele dvs. personale, precum și care sunt opțiunile și drepturile dvs. în legătură cu acestea.

1. Ce date prelucrăm, în ce scop și care este temeiul prelucrării?

Atunci când ne contactați prin intermediul formularului disponibil pe site-ul dermatologarad.com sau când solicitați o programare online prelucrăm datele dvs. personale constând în nume, adresă de e-mail și număr de telefon. Facem acest lucru în baza consimțământului dvs., cu scopul de a vă putea furniza un serviciu sau pentru a comunica cu dvs. (de exemplu: pentru a vă putea programa la o consultație medicală).

Atunci când vă prestăm servicii medicale, vom putea prelucra datele dvs. personale cu caracter sensibil. Facem acest lucru în baza necesității de a proteja interesele dvs. vitale și prin raportare la specificul activității nostre. Scopul prelucrării este de a vă putea acorda asistență medicală precum stabilirea unui diagnostic sau a unui tratament medical. Atunci când vom prelucra datele dvs. personale pentru a vă transmite comunicări de marketing, vom face acest lucru în baza consimțământului dvs. expres și anterior exprimat. Veți avea tot timpul dreptul de a vă retrage consimțământul exprimat în acest scop.

Categoriile de date personale

Scopul prelucrării

Temeiul legal al prelucrării

Date personale de identificare: Nume, adresa, date de contact (telefon fix, mobil, e-mail)

Acordarea asistenței medicale și efectuarea programărilor pentru consultații.

Consimțământ și Art 6.1 (d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; Categoriile speciale de date cu caracter personal sunt prelucrate conform derogărilor prevăzute în art. 9.2(h) si 9.2 (i)

Informații din fișa medicală: CNP, CID, numărul cardului de asigurat, data nașterii, religia, orientarea sexuală, sexul, numărul membrilor de familie, istoricul familial*, datele de contact ale aparținătorilor*, ale celor care îi îngrijesc pe pacienți, istoricul și detaliile vaccinărilor, detalii legate de medicație, alergiile, starea prezentă și trecută privind afecțiunile medicale și chirurgicale, datele genetice, rezulatele investigațiilor de laborator și ale celor imagistice, ECG-uri, ecografii și toate celelalte informații necesare acordării îngrijirilor medicale

Acordarea asistenței medicale

Art 6.1 (d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; Categoriile speciale de date cu caracter personal sunt prelucrate conform derogărilor prevăzute în art. 9.2(h) si 9.2 (i)

Informații contabile : Evidența serviciilor decontate și cu plată acordate, numele, adresa, datele de contact, date de facturare către CJAS/pacient

Acordarea serviciilor și decontare/plata.

Decontarea diferitelor servicii de către CJAS/DSP

Art 6.1 c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului.

Date de contact

Marketing

Consimțământ expres

* În situația în care aceste date se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, aceste informații sunt considerate date cu caracter personal și beneficiază de aceleași protecții și prevederi legale. De asemenea, având în vedere obligația de păstrare a secretului profesional, nu vom încunoștința respectivele persoane în legătură cu prelucrarea datelor pe care le-ați oferit, fără acordul dvs.

BTePOS: Atunci când achiziționați un produs sau serviciu prin intermediul site-ului nostru, procesatorul nostru de plăți prelucrează datele instrumentului dvs. de plată.

2. Cât timp păstrăm datele?

Păstrăm datele dvs. personale atât cât este necesar pentru a le prelucra în scopurile pentru care au fost colectate și pentru a ne respecta obligațiile legale de arhivare și stocare a documentelor medicale și contabile. De exemplu: ștergem datele dvs. personale prelucrate în scop de marketing cu ocazia retragerii consimțământului dvs. și avem o obligație legală de a păstra anumite date medicale pe o perioadă de până la 100 de ani.

3. Cum protejăm datele?

Protecția Datelor dvs. este o prioritate pentru noi. Din acest motiv, am implementat măsuri administrative, fizice și tehnice care au scopul de a proteja confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor dvs., precum și sistemele care ne ajută să furnizăm serviciile de care aveți nevoie. Printre acestea am inclus măsuri pentru prevenirea accesului neautorizat sau dezvăluirea, utilizarea, modificarea și ștergerea datelor dvs. de către personalul nostru. De asemenea, înainte de a transfera datele dvs. către un terț, ne vom asigura că au implementat, cel puțin, practici rezonabile pentru menținerea confidențialității și securității datelor și prevenirea accesului neautorizat. 

4. Care sunt drepturile dvs.

 

Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor. Această Politică are rolul de a vă informa cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. De asemenea, ne puteți adresa oricând întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs.

 

Dreptul de acces, modificare și rectificare

Puteți solicita oricând accesul, modificarea sau rectificarea datelor dvs. personale dacă veți considera că sunt greșite sau incomplete. Vă rugăm să aveți în vedere că poate fi necesar să ne furnizați o dovadă a faptului că noile date furnizate sunt exacte. 

Pentru a vă proteja confidențialitatea, vom lua măsuri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a verifica identitatea dvs. atunci când ne solicitați accesul, modificarea sau rectificarea datelor dvs.

 

Dreptul la ștergerea datelor

Puteți solicita oricând să ștergem datele dvs. personale dacă:

  • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • v-ați retras consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea;

  • v-ați opus prelucrării datelor personale;

  • am prelucrat datele dvs. personale în mod ilegal;

  • avem o obligație legală de a șterge datele.

Vă rugăm să aveți în vedere că poate fi necesar să refuzăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor. De exemplu: chiar dacă vă retrageți consimțământul sau vă opuneți cu privire la prelucrarea datelor, poate exista un alt temei juridic (precum respectarea obligațiilor legale) care să ne oblige să continuăm prelucrarea datelor dvs.

 

Dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing

Puteți solicita oricând să încetăm prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de marketing. Vă puteți exercita acest drept utilizând link-ul pentru “dezabonare” din mesajele de marketing.

 

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale în temeiul intereselor noastre legitime sau a ale unor terțe persoane

Puteți solicita oricând să încetăm prelucrarea datelor dvs. personale întemeiată pe interesul nostru legitim sau al unei terțe persoane. Însă, dacă prelucrarea are loc și în baza unui alt temei juridic care poate prevala (ca de exemplu, îndeplinirea unei obligații legale precum raportarea către CAS, CNAS, contabilitate etc.), vom refuza solicitarea dvs.

De asemenea, nu vom putea să vă furnizăm anumite servicii dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale necesare în vederea furnizării acestora.

De exemplu: Nu vom putea să vă onorăm solicitarea transmisă prin intermediul formularului nostru de contact de a stabili o programare la o consultație, dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale constând în nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale

Puteți solicita oricând restricționarea prelucrării datelor dvs. personale dacă:

– ne solicitați să investigăm dacă datele personale sunt exacte;

– prelucrarea datelor personale este ilegală, dar nu doriți să ștergem datele;

– nu mai avem nevoie de datele personale, însă ne solicitați să le păstrăm pentru dvs. pentru a le utiliza în cadrul unei acțiuni în justiție;

– v-ați opus prelucrării datelor personale (conform drepturilor de mai sus), însă trebuie să verificăm dacă un alt temei juridic prevalează drepturilor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor personale

Puteți solicita oricând să vă transferăm datele personale pe care le prelucrăm. Dacă avem posibilitatea și acest lucru nu ne este interzis prin lege sau prin dispoziția autorităților abilitate, vă vom transfera datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și prelucrabil automat.

 

Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale

Vă puteți retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și noi vom înceta prelucrarea dacă aceasta nu se bazează pe un alt temei juridic. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.

5. Cum vă puteți exercita drepturile

Vă puteți exercita drepturile descrise mai sus contactându-ne la adresa Arad, Bulevardul Iuliu Maniu, Bloc 26.

Din motive de securitate, vom fi nevoiți să verificăm identitatea dvs. pentru a vă putea răspunde la solicitare (de exemplu: vă putem solicita să ne furnizați un document de identitate). Dacă totuși sunteți nemulțumit de modul în care am tratat datele dvs. personale, puteți oricând să formulați o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

6. Care sunt persoanele cărora le distribuim datele dvs. personale?

Pentru a va putea garanta accesul la serviciile medicale, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dvs. personale către Casa Națională de Asigurări de Sănatate, autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari care își pot desfășura activitatea în afara României sau a Spațiului Economic European. Ne asigurăm întotdeauna că transferul datelor se face în baza unei prevederi legale și depunem eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementat măsuri adecvate de protecție și securitate a datelor astfel încât datele dvs. să beneficieze de cel puțin același grad de protecție precum cel impus de legislația europeană și Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

6. Cum folosim Cookie-uri

Un Cookie este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, stocat pe dispozitivul pe care utilizatorul în folosește pentru accesarea unui site. Cookie-urile sunt utilizate de dezvolatatorii web pentru a ajuta utilizatorii sa navigheze pe site și să efectueze anumite funcții. Puteți afla mai multe despre cookie-uri pe https://www.allaboutcookies.org/

Folosim cookie-uri, etichete pixel și alte tehnologii conexe pentru a oferi utilizatorilor noștri o experiență mai bună și pentru a sprijini dezvoltarea Serviciilor noastre. Puteți seta întotdeauna browserul dvs. să refuze cookie-urile, dar rețineți că este posibil ca unele site-uri web să nu funcționeze corect dacă cookie-urile sunt refuzate.

Folosim următoarele tipuri de cookie-uri:

Esențiale. Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a vă putea furniza Serviciile.

Statistici. Noi și subprocesorii noștri folosim aceste cookie-uri pentru a analiza modul în care dvs. și alte persoane folosesc Serviciile noastre și pentru a evalua performanța acestora.

Marketing. Permitem anumitor terțe părți să utilizeze cookie-uri în scopuri publicitare. Aceste cookie-uri vă urmăresc pe internet pentru a oferi reclame direcționate și relevante.

Dacă doriți să refuzați cookie-urile sau să le eliminați pe cele stocate anterior, navigați la setările browserului. Ghidurile pentru cele mai uzuale browsere web pot fi găsite mai jos:

– Manage cookies on Internet Explorer

– Manage cookies on Firefox

– Manage cookies on Chrome

– Manage cookies on Safari

7. Modificarea acestei Politici

Site-ul conține link-uri către alte site-uri și resurse furnizate de către terți. Aceste link-uri au doar scop informațional. Nu aprobăm, susținem sau încurajăm site-urile către care vă oferim un link sau informațiile cuprinse în cadrul acestora. Nu avem niciun control asupra conținutului acestor site-uri.

8. Cum ne puteți contacta

Site-ul este proprietatea SC Frentiu Ioana SRL, având sediul în Arad, Bulevardul Iuliu Maniu,Bloc 26.

Pentru a ne contacta, ne puteți transmite un e-mail la adresa ioanafrentiu77@gmail.com

De asemenea, ne puteți contacta în legătură cu orice alte întrebări sau nelămuriri în baza informațiilor disponibile în cadrul paginii de Contact.

bottom of page